Jai Jagdish Hare Aarti   <--- Click to download

 

Embedded Windows Media Player Control   Om Jaya Jagadheesha Hare
Swami Jaya Jagadheesha Hare
Bhakta janonke sankat
Bhakta janonke sankat Kshan me door kare
Om Jaya Jagadheesha Hare

Jo dhyave phal pave
Dhukh bin se man ka
Swami dhukh bin se man ka
Sukha sampati Ghar ave
Sukha sampati Ghar ave
Kasht mite tan ka
Om Jaya Jagadheesha Hare

Mata pita tum mere
Sharan padum mi kis ki
Swami sharan padum mi kis ki
Tum bina aur na dooja
Tum bina aur na dooja
Asha karum mi kis ki
Om Jaya Jagadheesha Hare

Tum pooran Paramatma
Tum Antaryami
Swami Tum Antaryami
Parabrahma Parameshwara
Parabrahma Parameshwara
Tum sab ke Swami
Om Jaya Jagadheesha Hare

Tum karuna ke sagar
Tum palan karta
Swami Tum palan karta
Mi sevak tum swami
Mi sevak tum swami
Kripa karo bharta
Om Jaya Jagadheesha Hare

Tum ho ek agochar
Sab ke pranapati
Swami sab ke pranapati
Kis vidhi miloom dayamaya
Kisi vidhi miloom dayamaya
Tum ko mi kumati
Om Jaya Jagadheesha Hare

Deena bandhu dukh harta
Tum rakshak mere
Swami tum rakshak mere
Apane hast uthavo
Apane hast uthavo
Dwar khada mi tere
Om Jaya Jagadheesha Hare

Vishaya vikar mithavo
Pap haro deva
Swami pap haro deva
Shraddha bhakti badhavo
Shraddha bhakti badhavo
Santan ki seva
Om Jaya Jagadheesha Hare

Tan man dhan sab kuch hi tera
Swami sab kuch hi tera
Tera tujh ko arpan
Tera tujh ko arpan
Kya lage mera
Om Jaya Jagadheesha Hare

Om Jaya Jagadheesha Hare
Swami Jaya Jagadheesha Hare
Bhakta janonke sankat
Bhakta janonke sankat
Kshan me door kare
Om Jaya Jagadheesha Hare